Akşifa Termal Otel

 GENEL BİLGİLER
Akşifa Termal Otel İnşaatı Kaba İşler Taahhütü

Yalnızca konut sektörüyle sınırlı olmayan tecrübemizle Afyon’da devam etmekte olan büyük ölçekli projelerde de taahhüt işleri yapmaktayız.
Afyonkarahisar-Kütahya yolu 10. Km’sinde yapımı devam etmekte olan Fuar Şirketler grubuna ait Akşifa Termal Otel’in 7, 9, 10, 13, 14, 21, 29, 30, 31, 32 blokları kaba işler yapımı. Toplamda 15.000 m2 beton işi yapılmıştır.
 
 PROJE FOTOĞRAFLARI